Saturday, January 07, 2006

SHABBAT SHALOM I HEDALSFJELLAEra de facto un bon sabbato in le montanias de Hedalen!

It really was a nice sabbath in the mountains of Hedalen.

Det ble virkelig en fin sabbat i Hedalsfjella.

Shavua Tov!

Un bon septimana!

Have a good week!

Ha en god uke!

3 Comments:

Blogger Yngvill Stenbergs Blogg said...

Shavua Tov!
SHABAT SHALOM.

12:25 AM  
Blogger TORE said...

detta skjønner jeg ikke noe av,men det har noe med shabat å gjøre

shabat ahalom

12:31 AM  
Blogger Osmund Knutson said...

Hei Yngvill + Tore!
Dere er virkelige oppdagere som har funnet frem hit.
Velkommen.
Denne blgen er laget for å fange oppmerksomheten for interlingua.
Det gjelder å¨ha mange forskjellige interessefelt presentert, og med paralelltekster på engelsk og norsk (skandinavisk).
Mange mennesker kjenner bibeltekster, og derfor er det gunstig å gi dem på disse tre språkene, så kjenner de seg igjen når de ser interlingua.

2:50 AM  

Post a Comment

<< Home